Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Chợ
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPLái buôn
Tổng 39530 34600 59300 34600 62 107:21:50
1 80 70 120 70 4 0:30:00 41
2 100 90 155 90 2 0:39:50 42
3 130 115 195 115 2 0:51:10 53
4 170 145 250 145 2 1:04:20 64
5 215 190 320 190 2 1:19:40 75
6 275 240 410 240 3 1:37:20 96
7 350 310 530 310 3 1:58:00 117
8 450 395 675 395 3 2:21:50 138
9 575 505 865 505 3 2:49:30 159
10 740 645 1105 645 3 3:21:40 1910
11 945 825 1415 825 3 3:59:00 2211
12 1210 1060 1815 1060 3 4:42:10 2712
13 1545 1355 2320 1355 3 5:32:20 3213
14 1980 1735 2970 1735 3 6:30:30 3914
15 2535 2220 3805 2220 3 7:38:00 4615
16 3245 2840 4870 2840 4 8:56:20 5516
17 4155 3635 6230 3635 4 10:27:00 6717
18 5315 4650 7975 4650 4 12:12:20 8018
19 6805 5955 10210 5955 4 14:14:30 9619
20 8710 7620 13065 7620 4 16:36:20 11520