Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Chuồng ngựa
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPThời gian huấn luyện
Tổng 128505 69195 108720 49420 72 120:10:40
1 260 140 220 100 5 0:36:40 2100%
2 335 180 280 130 3 0:47:30 390%
3 425 230 360 165 3 1:00:10 381%
4 545 295 460 210 3 1:14:50 473%
5 700 375 590 270 3 1:31:40 566%
6 895 480 755 345 3 1:51:20 659%
7 1145 615 970 440 3 2:14:10 753%
8 1465 790 1240 565 3 2:40:40 948%
9 1875 1010 1585 720 3 3:11:20 1043%
10 2400 1290 2030 920 3 3:47:00 1239%
11 3070 1655 2595 1180 4 4:28:20 1535%
12 3930 2115 3325 1510 4 5:16:20 1831%
13 5030 2710 4255 1935 4 6:11:50 2128%
14 6435 3465 5445 2475 4 7:16:20 2625%
15 8240 4435 6970 3170 4 8:31:10 3123%
16 10545 5680 8925 4055 4 9:58:00 3721%
17 13500 7270 11425 5190 4 11:38:40 4419%
18 17280 9305 14620 6645 4 13:35:30 5317%
19 22120 11910 18715 8505 4 15:51:00 6415%
20 28310 15245 23955 10890 4 18:28:10 7714%