Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Thợ xây đá
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPSức bền
Tổng 76610 64250 61780 34600 41 169:52:10
1 155 130 125 70 2 0:36:40 1110%
2 200 165 160 90 1 0:52:30 1120%
3 255 215 205 115 1 1:11:00 2130%
4 325 275 260 145 1 1:32:20 2140%
5 415 350 335 190 1 1:57:00 2150%
6 535 445 430 240 2 2:25:50 3160%
7 680 570 550 310 2 2:59:10 4170%
8 875 730 705 395 2 3:37:50 4180%
9 1115 935 900 505 2 4:22:40 5190%
10 1430 1200 1155 645 2 5:14:40 6200%
11 1830 1535 1475 825 2 6:15:00 7210%
12 2340 1965 1890 1060 2 7:25:00 9220%
13 3000 2515 2420 1355 2 8:46:10 11230%
14 3840 3220 3095 1735 2 10:20:20 13240%
15 4910 4120 3960 2220 2 12:09:40 15250%
16 6290 5275 5070 2840 3 14:16:20 18260%
17 8050 6750 6490 3635 3 16:43:20 22270%
18 10300 8640 8310 4650 3 19:33:50 27280%
19 13185 11060 10635 5955 3 22:51:40 32290%
20 16880 14155 13610 7620 3 26:41:10 38300%