Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Lò bánh
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPTăng
Tổng 26845 33105 19465 35790 12 18:56:20
1 1200 1480 870 1600 4 1:01:20 15%
2 2160 2665 1565 2880 2 1:52:00 110%
3 3890 4795 2820 5185 2 3:08:00 215%
4 7000 8630 5075 9330 2 5:02:00 220%
5 12595 15535 9135 16795 2 7:53:00 225%