Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Vùng đất & Điểm chiến thắng

Trong các phiên bản đặc biệt hàng năm kể từ năm 2014, game diễn ra trên một bản đồ Châu Âu cổ đại được chia thành  87 vùng. Trong bản đặc biệt năm 2020 Shadow Empires, phe phái (bè cánh) được giới thiệu, và ảnh hưởng tới việc kiểm soát vùng.

Các vùng, khai hoang và kiểm soát

Có 87 khu vực độc lập có thể được kiểm soát bởi các phe phái, cho phép họ thu thập các điểm chiến thắng. Ngoài ra, liên minh lớn nhất của phe phái trong khu vực bị kiểm soát có thể kích hoạt sức mạnh cổ đại (cổ vật).

Vậy, làm thế nào để bạn chiếm giữ một vùng? Đầu tiên, vùng đó phải được mở ra. Vùng được mở khi top 5 liên minh lớn nhất trong vùng đó có tổng cộng tối thiểu 10.000 dân trong vùng. Không tính số dân của các liên minh khác, những người chơi không gia nhập liên minh, người chơi đang trong kỳ nghỉ hoặc bị khóa, cũng như các làng Natar. Một khi vùng đã được mở ra thì không thể bị khóa lại nữa, ngay cả khi số dân trong đó giảm xuống dưới 4000. Tuy nhiên, khi dân số bị rớt xuống dưới 4000 thì vùng sẽ ngừng sản sinh điểm chiến thắng và các Sức mạnh cổ đại (Cổ vật) của vùng sẽ tạm thời bị bị vô hiệu hóa.

Chỉ có thể khai hoang làng mới tại các vùng đã mở hoặc lân cận với vùng đã mở. Ngoại lệ duy nhất của quy tắc này là một vài vùng lúc mới khởi động máy chủ (khu vực xuất phát), nơi xuất hiện người chơi mới và nơi luôn có thể khai hoang làng mới. Mỗi phe phái có vài khu vực xuất phát khác nhau, nơi người chơi được sinh ra. Khi vùng này đầy, những người chơi mới hơn bắt đầu xuất hiện ở vùng lân cận khác, rồi vùng khác,..v.v. trong phe phái đó.

Nếu các liên minh trong cùng phe phái cùng nhau đạt được trên 50% số dân trong vùng đã mở khóa (chỉ tính các làng của top 5 liên minh lớn nhất trong vùng đó), thì phe phái đó sẽ bắt đầu chiếm quyền kiểm soát vùng. Quá trình này diễn ra trong 24 giờ (2h giờ với máy chủ thường, 16h với máy chủ tốc độ 2x, và 12h với máy chủ tốc độ 3x). Nếu vẫn giữ được mức quá bán sau khi gian kích hoạt đó thì phe phái sẽ kiểm soát vùng đó; và sức mạnh cổ đại được trao cho liên minh lớn nhất của phe trong vùng đó.

Có thể xem thông tin về số dân của vùng, phe phái và phần đóng góp của top 5 liên minh tại mục Thống kê > tab Vùng và tại bất kỳ Đại sứ quán nào nằm trong vùng đó. Lưu ý rằng cột "Số dân trong vùng" tại mục thống kê cho biết số dân của 1 liên minh hàng đầu trong vùng chứ không phải tổng số dân trong vùng đó.

Sau đây là tổng quan về cơ chế vùng:

Trạng thái vùng

Cách thực hiện

Hiệu ứng tác dụng

Đã khóa

Tất cả các vùng ban đầu đều khóa.

Không thể khai hoang trừ khi nó nằm cạnh một vùng đã mở ngoại trừ một số vùng mà người chơi mới sinh ra. Bạn luôn có thể mở làng mới ở vùng đang khóa nếu thủ đô làng 1 của bạn đã nằm trong vùng đó.

Mở khóa

Top 5 liên minh trong vùng phải đạt được tổng cộng 4.000 dân cho vùng đó.

Có thể được khai hoang và tranh đoạt. Không thể bị khóa lại.

Tranh chấp

Một trong các phe phái phải đạt được trên 50% số dân của vùng. (Chỉ dân số của top 5 liên minh trong vùng được tính đếm)

Có thể hạ cấp trở thành đã mở nếu phe phái mất đi đa số.

Bảo hộ (đã kiểm soát)

Phe phái phải nắm giữ đa số trong suốt hơn 24 giờ liên tục.

Thành viên của liên minh kiểm soát có thể kích hoạt sức mạnh cổ xưa của vùng (nếu có) và liên minh đó nhận được các điểm chiến thắng, miễn là dân số vùng vẫn trên 4000 pop.

Các sức mạnh cổ xưa và điểm chiến thắng

Tất cả thành viên của liên minh lớn nhất của khu vực mà phe phái đó đã kiểm soát khu vực đều có thể hưởng lợi từ sức mạnh cổ xưa của vùng đó, nếu có. Để kích hoạt sức mạnh cổ xưa, người chơi cần có Kho báu cấp độ 10 (đối với các sức mạnh nhỏ liên quan đến làng) hoặc 20 (với các sức mạnh liên quan đến tài khoản). Bạn có thể kích hoạt sức mạnh tại bất kỳ làng nào; làng đó không cần phải nằm trong cùng một vùng với sức mạnh đó.

Bạn có thể kích hoạt một sức mạnh tại mỗi làng, nhưng chỉ một trong số các sức mạnh mới có thể dùng được cho toàn bộ tài khoản. Một khi đã được kích hoạt, sức mạnh sẽ kéo dài trong 24 giờ (không phục thuộc tốc độ máy chủ), sau đó có thể được tái kích hoạt nếu liên minh vẫn là liên minh được nhận sức mạnh cổ đại của vùng. Mỗi ngày miễn phí một lần kích hoạt; mỗi lần kích hoạt thêm sẽ tốn 5 Vàng (đối với sức mạnh cho làng) hoặc 10 Vàng (đối với sức mạnh cho tài khoản).

Sức mạnh cũng có thể bị hủy kích hoạt trong những trường hợp sau:

 • Nếu bạn rời bỏ liên minh của mình
 • Nếu bạn để mất làng là nơi đã kích hoạt sức mạnh đó
 • Nếu liên minh của bạn để mất quyền sở hữu sức mạnh của vùng

Mặc dù rất hữu ích nhưng các sức mạnh cổ xưa không phải là lợi ích duy nhất của các vùng kiểm soát. Nếu bạn muốn chiến thắng, phe phái của bạn cần phải thu thập được các điểm chiến thắng. Với mỗi ngày kiểm soát được một vùng là một phe phái nhận được các điểm chiến thắng. Số lượng điểm chiến thắng tùy thuộc vào đó là vùng nào:

 • Sức mạnh độc nhất vô nhị - 20 điểm mỗi ngày
 • Sức mạnh lớn - 60 điểm mỗi ngày
 • Sức mạnh nhỏ - 50 điểm mỗi ngày
 • Không có sức mạnh - 100 điểm mỗi ngày (hoặc 200 điểm với một vùng duy nhất)

Ở đây không có vùng nào mang sức mạnh cổ đại của Cuốn sách thần bóng đêm trên máy chủ phiên bản Sinh nhật hàng năm.

Hơn nữa, các liên minh của phe nằm trong top 5 của khu vực cũng nhận được điểm chiến thắng, dựa trên sự đóng góp về dân số của họ.


Phe nào thu thập được nhiều điểm chiến thắng nhất vào cuối trò chơi sẽ thắng. Trong phe đó, người chiến thắng là liên minh có nhiều điểm chiến thắng nhất tính đến cuối cùng.


Shadow Empires kéo dài 180 ngày với tốc độ x1 và 80 ngày với tốc độ x3 hoặc 120 ngày với tốc độ 2x.

Dân số của khu vực/vùng bị tụt

Khi dân số vùng tụt xuống dưới 4000, vùng sẽ ngưng sản sinh điểm chiến thắng và các sức mạnh cổ đại của vùng sẽ tạm thời ngưng hoạt động. Khi đó, các đặc tính khác của vùng như mở khóa/có thể chiếm/đã bị chiếm/bảo hộ sẽ không thay đổi, chỉ có trạng thái hoạt động của điểm chiến thắng và sức mạnh cổ đại là bị ngưng lại

Ví dụ 1:

Khu vực đã mở khóa nhưng dân số bị tụt xuống dưới 4000 pop

 • Trong khi dân số khu vực vẫn dưới 4000 pop, phe phái đạt hơn >50% dân số sẽ kiểm soát khu vực
 • Khởi động thời gian đếm ngược để chiếm hữu. Thông điệp hiển thị vẫn là "dân số của khu vực quá thấp"
 • Khi đạt từ 4000 pop trở lại.
 • Bây giờ thì thời gian đếm ngược để chiến hữu sẽ hiển thị.

Ví dụ 2:

 • Vùng đã mở khóa.
 • Phe "Đế chế" chiếm vùng với liên minh A là liên minh lớn nhất của phe.
 • Người chơi B sử dụng sức mạnh cổ đại của vùng.
 • Dân số vùng tụt xuống dưới 4000.
 • Phe "Đế chế" và liên minh A không nhận điểm chiến thắng từ vùng và thành viên B của liên minh không thể sử dụng sức mạnh cổ đại của Vùng.
 • Người chơi B vẫn còn sức mạnh cổ đại đang sử dụng, nó không bị hủy; nhưng anh ta không thể kích hoạt sức mạnh cổ đại trở lại khi thời gian hoạt động 1 vòng đã kết thúc.
 • Dân số vùng đạt từ 4000 trở lại.
 • Phe "Đế chế" và liên minh A nhận điểm chiến thắng của vùng và tất cả người chơi trong liên minh A có thể sử dụng sức mạnh cổ đại của vùng trở lại bình thường.

Phân chia khu vực và phân bố cổ vật trên phiên bản Shadow Empires 2020:


Nhấp vào bản đồ để xem phiên bản lớn, rõ, chi tiết hơn.

Bản đồ trên cho thấy chiến trường của các máy chủ đặc biệt hàng năm. Đó là châu Âu cổ đại, được chia thành các khu vực. Bản đồ hiển thị biên giới tất cả các khu vực (kể cả trên mặt biển), tên, quyền hạn và điểm chiến thắng của họ. Nó cũng hiển thị các vùng đầu tiên của mỗi phe.

Lưu ý: điều này không có nghĩa là các phe phái bị giới hạn trong các khu vực đó, nếu không có chỗ cho người chơi mới trong các khu vực đó, họ sẽ bắt đầu xuất hiện ở một khu vực khác gần đó.

Ở đây tóm tắt các nhóm sức mạnh cổ đại:

 • Cây búa – tăng độ vững chắc cho công trình
 • Cỗ xe – tăng tốc độ di chuyển của quân lính
 • Cây cung – tăng sức chứa hầm ngầm và khiến máy bắn đá chỉ ngắm bắn ngẫu nhiên vào làng
 • Bình rượu – giảm mức tiêu thụ lúa của quân lính
 • Đôi mắt – tăng sức mạnh do thám
 • Cánh tay – xây Nhà kho lớn và Kho lúa lớn
 • Giáo – tăng tốc độ huấn luyện lính

Xem chi tiết các sức mạnh cổ vật tại chủ đề ảnh hưởng của cổ vật . Các sức mạnh cổ đại là tương tự cổ vật trong phiên bản tiêu chuẩn, trừ cuốn sách của bóng đêm.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No