Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Thống kê

Số liệu thống kê có thể được chia thành 6 hay 7 phần. Gồm có Người chơi, Liên minh, Các Làng, Tướng và Tổng quát, Plus (nếu bạn có thêm Tài khoản Plus), và cuối cùng là Kỳ quan.

Người chơi và Liên minh còn có 4 hạng nhỏ. Đó là Tổng quát, Tấn công , phòng thủ , Top 10. Tổng quátđược sắp xếp theo dân số. Tấn công được sắp xếp theo thứ tự giá trị số lính giết được khi tấn công, còn Phòng thủ đựoc sắp xếp theo số lính bị giết khi thủ. Top 10 cho thấy 10 người có điểm cướp bóc, điểm tấn công, phòng thủ hay nhảy vọt cao nhất. Trong top 10 sẽ có huân chương.

Làng sẽ cho thấy thứ tự làng theo dân số.

Bảng Tướng sắp xếp các tướng toàn serve theo điểm kinh nghiệm.

Thông kê Plus chỉ hiển thị với ai có tài khoản Plus mà thôi.. Phần này bao gồm các báo cáo về sự tiến triển của Tài khoản của bạn về Làng, Quân đội và Dân số.

Phần tổng quát Thống kê là những dữ liệu về các hoạt động, các cuộc tấn công, số lượng lính hi sinh.

Thống kê cho thấy những dữ liệu chính về tấn công độ hoạt động của người chơi trong vòng chơi

Kỳ quan cho thấy danh sách tất cả những kỳ quan trong vòng chơi và được xếp theo cấp độ của kỳ quan.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No