Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tùy chọn

Bằng cách nhấn tên tài khoản của bạn ở bên phải màn hình để vào khu vực "Hồ sơ”  rồi chọn Tuỳ chọn bạn sẽ tới khu vực tùy chọn của Plus

Liên kết trực tiếp:

Đây là tính năng của Plus do đó bạn phải kích hoạt Plus mới thấy tính đăng này. Với liên kết trực tiếp bạn có thể add tới bất kì mục tiêu nào mà bạn muốn ở trang bên dưới làng của bạn và nhờ đó tốc độ truy vấn sẽ tăng. Hãy điền tên cho link và sau đó là url

Ví dụ cho liên kết trực tiếp
Tên liên kết
Liên kết đích
Trại lính /build.php?gid=19
Chợ /build.php?gid=17
Binh trường
/build.php?gid=16
Ghi chú
/nachrichten.php?t=4*

Hãy lưu ý rằng những liên kết phải bắt đầu với "http", "/", hoặc "callto:". Nếu không những liên kết của bạn sẽ không hoạt động.

Bằng cách thêm * ở cuối mỗi Url bạn có thể mở liên kết qua một cửa sổ mới

Hoàn thành tự động

Đây là tính năng của Plus do đó bạn phải kích hoạt Plus mới thấy tính đăng này. Với nó bạn có thể viết một cái tên làng rất dài trong thời gian nhanh nhất., bạn chỉ cần chọn vị trí Travian xem xét thiết lập này  và tên sẽ tự động hoàn thiện ngay sau chữ ký tự đầu tiên.

Bộ lọc báo cáo:

Với chức năng này bạn  có thể lọc các báo cáo không nên được tạo ra trong hộp thư của bạn

Tùy chọn múi thời gian

Với nó bạn có thể chỉnh múi giờ cho phù hợp và định dạng hiển thị ngày tháng. Không có Plus bạn vẫn có thể thực hiện nó.

Cài đặt khác

Đây là tính năng của Plus do đó bạn phải kích hoạt Plus mới thấy tính đăng này!
Bạn có thể định nghĩa số lượng báo cáo và tin nhắn mà bạn muốn xuất hiện trong mỗi trang.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No