Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tài khoản

Thay đổi mật khẩu

 Bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình bằng cách điền mật khẩu củ của bạn và mật khẩu mới bạn muốn .

password.png


Change email

Bạn có thể thay đổi thư điện tử của bạn bằng cách điền thư điện tử củ của bạn và thư điện tử mới bạn muốn.

emailchange1.png


Sau đó bạn sẽ nhận được mã xác minh tại cả hai địa chỉ email mà bạn đã điền vào ở trên  để hoàn thành việc thay đổi .Nếu bạn muốn hủy bỏ quá trình ,hãy nhấp vào dấu X màu đỏ.

emailchange2.png


Bây giờ bạn sẽ nhận được 2 bức thư. Một bức tới địa chỉ cũ bao gồm một mã như sau:

emailchange3.png


Một bức tới địa chỉ mới với một mã như sau:

emailchange4.png


Bạn phải nhập mã bạn nhận được ở hai hộp thư mới và cũ cùng lúc và nhấn nút lưu ở cuối trang:

emailchange5.png


Nếu thay đổi hoàn tất bạn sẽ nhận được thông báo:

emailchange6.png


Khi chuyển quyền sở hữu của một tài khoản , khuyên bạn nên thay đổi thư điện tử.

Người trông nom cho tài khoản này

Tại đây bạn có thể cài đặt để hai tài khoản khác có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn khi bạn vắng mặt.Bạn cũng có thể thấy các tài khoản cài đặt bạn làm người trông nom của họ.

Một vài điều khiển hoạt động để người trông nom của bạn được quyền thực hiện :

 • Gửi quân cướp bóc.
 • Gửi quân tiếp viện.
 • Gửi tài nguyên cho người chơi khác.
 • Mua và sử dụng vàng. Bạn sẽ được trông nom tốt nếu bạn cấp cho người trông nom của bạn quyền sử dụng vàng của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường nếu người chăm nom của bạn lạm dụng quyền của họ để sử dụng vàng của bạn vào những việc mà bạn không mong muốn. Vì vậy, chỉ nên cấp phép sử dụng vàng cho người trông nom nếu bạn thực sự tin tưởng vào họ.
 • Đọc và gửi tin nhắn.
 • Xóa và lưu trữ tin nhắn, báo cáo trận chiến.
sitteroptions1.png

Người chăm nom không bao giờ làm được các việc sau:

 • Gửi tấn công bình thường
 • Thay đổi mô tả và các cài đặt tài khoản
 • Sử dụng các tùy chọn liên minh (lưu ý: họ có thể đọc mô tả của liên minh bao gồm các cuộc tấn công và bị tấn công hoặc diễn đàn liên minh)
 • Hủy bỏ quá trình xóa tài khoản
 • Mua hoặc bán vật phẩm trong đấu giá 

Chăm nom tài khoản.

Bạn được cài đặt  chăm nom cho tài khoản có tên ở đây. Bạn có thể loại bỏ mình là người chăm nom bằng cách nhấp vào del.png.

Hơn nữa bạn có thể xem các quyền mà bạn có trong tài khoản bạn trông nom.

sitteroptions2.png

Xóa tài khoản

Nếu bạn muốn xóa tài khoản của mình ,bạn phải chọn tùy chọn “Yes” ,nhập vào mật khẩu của bạn để xác nhận .sau 72 giờ đếm ngược sẽ bắt đầu . Một tài khoản khi đã xóa không thể khôi phục.

Tin nhắn thông báo

Bạn có thể chọn nhận hoặc không nhận thư thông báo của chúng tôi.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No