Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm sao để đổi tên làng của tôi ?

Để đổi tên một ngôi làng bạn nhấn chuột kép vào tấm biển tên làng của bạn...

Ngoài ra bạn có thể nhấn vào tên tài khoản của bạn ở bên phải màn hình để vào “Hồ sơ”. Tại đây bạn có thể thay đổi tên làng của bạn. Với cách này bạn có thể đổi tên của nhiều làng cùng lúc hơn so với cách đầu tiên


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No