Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Dual là gì? Làm sao để thêm người dual?

Chơi dual là khi bạn đưa người khác mật khẩu để họ đăng nhập vào tài khoản của bạn và có toàn quyền điều khiển nó. Nói chung, bạn làm điều này nếu bạn không có đủ thời gian để điều khiển tài khoản của chính bạn hoạt động. Chỉ đơn giản là bạn cung cấp cho họ mật khẩu của bạn.

Tuy nhiên bạn nên chắc chắn bạn giao mật khẩu của bạn cho người bạn tin tưởng, vì họ có quyền điều khiển bất cứ  điều gì vào tài khoản của bạn. Nó cũng là vi phạm luật nếu bạn giao mật khẩu của bạn cho người chơi khác đang chơi cùng máy chủ với bạn.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No