Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm cách nào để cho đi tài khoản của tôi ?

Nếu bạn muốn cho tài khoản của bạn cho một người khác bạn chỉ cần chuyển địa chỉ thư địa tử cho họ . Họ sẽ yêu cầu mật khẩu mới và có thể chơi.

Một khi bạn đã chuyển tài khoản là không thể đảo ngược và  không thể lấy lại quyền sở hữu , trừ khi họ chuyển giao lại cho bạn. Bạn cũng không nên chuyển tài khoản của bạn cho người khác  cũng chơi trên máy chủ của bạn


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No