Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Trong trò chơi, tôi có thể đổi tên của mình ?

Bạn không có tùy chọn để thay đổi tên của bạn trên hồ sơ của bạn như  bạn làm với những thứ khác trong tài khoản của bạn, nhưng trong một số trường hợp các Multihunter có thể thay đổi nó cho bạn. Nói chung các  Multihunter sẽ thay đổi nó nếu dân số của bạn dưới 100.

Để tìm hiểu bạn có thể thay đổi tên của bạn ,bạn nên gữi tin nhắn yêu cầu trong trò chơi  tới  "Multihunter"


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No