Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tàu ngựa (Romans)

Horse Drinking Trough

Điều kiện: Chuồng ngựa cấp 20, Chuồng ngựa cấp 10, giới hạn cho Romans, Travian version nhỏ nhất: 3.5

Tàu ngựa của người  Romans giảm thời gian huấn luyện kỵ binh và giảm số thóc tiêu thụ của kỵ binh. Nó còn có thể xây dựng trong làng của tộc Roman có Kỳ quan.

Chi tiết tàu ngựa:

  • Tăng tốc độ huấn luyện kỵ binh lên 1% mỗi cấp
  • Giảm mức độ tiêu thụ lúa của kỵ binh tộc Roman trong làng đó
  • Kỵ binh do thám tiêu thụ ít hơn 1 lúa khi công trình đạt cấp 10
  • Kỵ binh (cướp bóc) tiêu thụ ít hơn 1 lúa khi công trình đạt cấp 15
  • Kỵ binh tinh nhuệ tiêu thụ ít hơn 1 lúa khi công trình đạt cấp 20

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No