Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Kiếm Sĩ

Swordsman

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 3, Lò Rèn cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Kiếm Sĩ đắt hơn so với Lính Pha Lăng, nhưng chúng lại là đơn vị tấn công.

Khả năng phòng thủ của chúng rất thấp, đặc biệt là đối với quân kỵ binh.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 65 35 20
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 940 700 1680 520 / 1:42:00
Huấn luyện 140 150 185 60 1 0:24:00
Tốc độ 6 cánh đồng/giờ
Mang vác 45 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 1080
1150 1495 580 01:42:00
 
2 1880
2000 2605 1010 02:57:36
01:28:29
3 2600
2770 3600 1395 04:05:38
02:02:24
4 3275
3485 4530 1760 05:09:12
02:34:04
5 3915
4165 5420 2100 06:09:38
03:04:11
6 4530
4820 6270 2430 07:07:41
03:33:06
7 5125
5455 7090 2750 08:03:49
04:01:04
8 5700
6070 7890 3060 08:58:22
04:28:15
9 6265
6670 8670 3365 09:51:33
04:54:45
10 6815
7255 9435 3660 10:43:35
05:20:40
11 7355
7830 10180 3950 11:34:34
05:46:05
12 7885
8395 10915 4235 12:24:38
06:11:02
13 8405
8950 11635 4515 13:13:53
06:35:34
14 8920
9495 12345 4790 14:02:22
06:59:44
15 9425
10035 13045 5060 14:50:10
07:23:33
16 9925
10570 13740 5330 15:37:20
07:47:03
17 10420
11095 14420 5595 16:23:55
08:10:15
18 10905
11610 15095 5855 17:09:57
08:33:12
19 11385
12125 15765 6115 17:55:29
08:55:53
20 11865
12635 16425 6370 18:40:32
09:18:20

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No