Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Kỵ Binh Sấm Sét

Theutates Thunder

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 5, Chuồng Ngựa cấp 3
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Kỵ Binh Sấm Sét là một đơn vị kỵ binh rất nhanh và uy lực. Chúng có thể chở được số lượng lớn tài nguyên. Chúng cũng rất giỏi trong những cuôc cướp bóc.

Khi phòng thủ, sức mạnh của chúng cũng rất tốt.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 90 25 40
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 2200 1900 2040 520 / 2:34:00
Huấn luyện 350 450 230 60 2 0:41:20
Tốc độ 19 cánh đồng/giờ
Mang vác 75 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 1275
1625 905 290 02:34:00
 
2 2220
2830 1575 505 04:28:08
02:13:36
3 3070
3915 2180 700 06:10:52
03:04:47
4 3865
4925 2745 880 07:46:50
03:52:37
5 4620
5890 3280 1050 09:18:05
04:38:04
6 5345
6815 3795 1215 10:45:43
05:21:44
7 6050
7710 4295 1375 12:10:28
06:03:58
8 6730
8575 4775 1530 13:32:49
06:45:00
9 7395
9425 5250 1680 14:53:08
07:25:01
10 8045
10255 5710 1830 16:11:40
08:04:09
11 8680
11065 6165 1975 17:28:40
08:42:31
12 9310
11865 6605 2115 18:44:15
09:20:11
13 9925
12650 7045 2255 19:58:36
09:57:14
14 10530
13420 7475 2395 21:11:49
10:33:42
15 11125
14180 7900 2530 22:23:59
11:09:40
16 11715
14935 8315 2665 23:35:12
11:45:09
17 12300
15675 8730 2795 24:45:31
12:20:11
18 12875
16410 9140 2930 25:55:02
12:54:49
19 13445
17135 9540 3060 27:03:46
13:29:04
20 14005
17850 9940 3185 28:11:47
14:02:58

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No