Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Kỵ Binh

Haeduan

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 15, Chuồng Ngựa cấp 10
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Kỵ Binh là một trong những vũ khí tối ưu nhất của tộc Gaul cả về tấn công và phòng thủ.

Nhưng chi phí để huấn luyện và trang bị cho đội quân này thì lại rất đắt và với mức tiêu thụ 3 lúa mỗi giờ, bạn nên suy nghĩ thận trọng trước khi huấn luyện chúng.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 140 60 165
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 3100 2580 5600 1180 / 3:06:00
Huấn luyện 500 620 675 170 3 0:52:00
Tốc độ 13 cánh đồng/giờ
Mang vác 65 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 1200
1480 1640 450 03:06:00
 
2 2090
2575 2860 785 05:23:51
02:41:22
3 2890
3565 3955 1085 07:27:56
03:43:11
4 3640
4485 4975 1365 09:23:51
04:40:57
5 4350
5365 5950 1630 11:14:03
05:35:51
6 5030
6205 6885 1885 12:59:53
06:28:36
7 5690
7020 7785 2135 14:42:15
07:19:36
8 6335
7810 8665 2375 16:21:43
08:09:09
9 6960
8585 9520 2610 17:58:43
08:57:29
10 7570
9340 10360 2840 19:33:35
09:44:46
11 8170
10080 11180 3065 21:06:34
10:31:05
12 8760
10805 11985 3285 22:37:52
11:16:35
13 9340
11520 12775 3500 24:07:40
12:01:20
14 9910
12225 13560 3715 25:36:05
12:45:23
15 10475
12915 14325 3925 27:03:15
13:28:49
16 11030
13600 15085 4135 28:29:16
14:11:40
17 11575
14275 15835 4340 29:54:12
14:54:00
18 12115
14945 16575 4545 31:18:09
15:35:49
19 12655
15605 17310 4745 32:41:10
16:17:11
20 13185
16260 18035 4945 34:03:19
16:58:07

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No