Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Kỵ binh

Equites Imperatoris

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 5, Chuồng Ngựa cấp 5
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Kỵ Binh là quân được trang bị rất đầy đủ trong tộc Roman. Chúng không phải là quân nhanh nhất, nhưng chúng lại là cơn ác mộng với kẻ nào chủ quan. Bạn nên luôn nhớ rằng, huấn luyện những đội quân ngựa không hề rẻ chút nào..

Sức công, thủ bộ và thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 120 65 50
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 3400 1860 2760 760 / 2:42:00
Huấn luyện 550 440 320 100 3 0:44:00
Tốc độ 14 cánh đồng/giờ
Mang vác 100 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 1315 1060 815 285 02:42:00  
2 2290
1845 1415 500 04:42:04
02:20:32
3 3170
2555 1960 690 06:30:08
03:14:23
4 3990
3215 2465 870 08:11:06
04:04:42
5 4770
3840 2945 1040 09:47:04
04:52:31
6 5520
4445 3410 1200 11:19:16
05:38:27
7 6245
5030 3860 1360 12:48:25
06:22:53
8 6950
5595 4295 1515 14:15:02
07:06:02
9 7635
6150 4715 1665 15:39:32
07:48:08
10 8310
6690 5130 1810 17:02:09
08:29:18
11 8965
7220 5540 1950 18:23:08
09:09:39
12 9610
7740 5940 2095 19:42:40
09:49:17
13 10250
8250 6330 2230 21:00:52
10:28:15
14 10875
8755 6715 2365 22:17:53
11:06:37
15 11490
9250 7100 2500 23:33:48
11:44:27
16 12100
9740 7475 2635 24:48:43
12:21:47
17 12700
10225 7845 2765 26:02:42
12:58:39
18 13295
10705 8215 2895 27:15:49
13:35:04
19 13885
11175 8575 3025 28:28:07
14:11:06
20 14465
11645 8935 3150 29:39:40
14:46:45

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No