Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Nguyên lão

Senator

Điều kiện cần để nghiên cứu: Binh trường cấp 5, Học viện cấp 20
Điều kiện cần để huấn luyện: Lâu đài / Cung điện cấp 10/(15)/20

Nguyện Lão được chọn là người đứng đầu cho bộ tộc. Ông là người giỏi về ngoại giao và thuyết phục người khác. Ông có khả năng thuyết phục các ngội làng khác tham gia chinh chiến.

Mỗi lần Nguyên Lão trò chuyện với cư dân của làng nào đó, lòng trung thành của làng đó sẽ giảm đi cho đến khi nó thuộc về bạn.

Sức công, thủ bộ và thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 50 40 30
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
nghiên cứu 15880 13800 36400 22660 / 6:47:55
Huấn luyện 30750 27200 45000 37500 5 25:11:40
Tốc độ 4 cánh đồng/giờ
Mang vác 0 tài nguyên

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No