Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Lính giáo

Spearman

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 1, Trại Lính cấp 3
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Phòng thủ là nhiệm vụ của đội quân Giáo Mác trong bộ tộc Teuton và đặc biệt là chống lại Kỵ Binh. 

Nhưng đừng nên sử dụng chúng để tấn công bởi vì sức tấn công của chúng rất thấp.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 10 35 60
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 970 380 880 400 / 1:26:00
Huấn luyện 145 70 85 40 1 0:18:40
Tốc độ 7 cánh đồng/giờ
Mang vác 40 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 1115 590 795 440 01:26:00  
2 1940
1025 1385 765 02:29:44
01:14:36
3 2685
1420 1915 1060 03:27:06
01:43:12
4 3380
1790 2410 1335 04:20:42
02:09:54
5 4040
2140 2880 1595 05:11:39
02:35:17
6 4675
2475 3335 1845 06:00:36
02:59:40
7 5290
2800 3770 2085 06:47:55
03:23:15
8 5885
3115 4195 2320 07:33:55
03:46:10
9 6465
3420 4610 2550 08:18:46
04:08:31
10 7035
3725 5015 2775 09:02:37
04:30:22
11 7595
4020 5415 2995 09:45:37
04:51:48
12 8140
4305 5805 3210 10:27:50
05:12:50
13 8680
4590 6190 3425 11:09:21
05:33:31
14 9210
4875 6565 3635 11:50:14
05:53:53
15 9730
5150 6940 3840 12:30:32
06:13:58
16 10245
5420 7305 4045 13:10:18
06:33:47
17 10755
5690 7670 4245 13:49:35
06:53:21
18 11260
5960 8030 4445 14:28:24
07:12:42
19 11755
6220 8380 4640 15:06:47
07:31:49
20 12250
6480 8735 4835 15:44:46
07:50:45

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No