Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Lò bánh

Bakery

Điều kiện: Ruộng lúa cấp 10, Ruộng lúa cấp 5, Lò gạch cấp 5, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Nơi đây, bột mì đã được sản xuất trong Nhà Máy Xay Lúa của bạn sẽ được nướng thành Bánh Mì. Kết hợp với Nhà Máy Xay Lúa, bạn có thể tăng năng suất lúa đạt đến tỉ lệ là 50%.

Tỉ lệ phần trăm bạn được tăng năng suất là dựa trên tổng năng suất lúa từ các Mỏ Lúa trong làng của bạn. Có nghĩa là năng suất của tài nguyên của bạn sẽ không cần bất kỳ điểm thưởng nào.

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No