Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm sao tôi mua Vàng ở các nước khác nhau?

Trong danh sách bên dưới, bạn có thể chọn nhiều quốc gia khác nhau. Chọn quốc gia của bạn. Sau đó, bạn sẽ có thể thấy được các cách thức giao dịch hiện có tại quốc gia này.

secondary_payment.jpg

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No