Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Công trình - Tổng quát

Tiều phu
Mỏ đất sét
gid 1
Prerequisites -
Mỏ đất sét
Mỏ đất sét
gid 2
Prerequisites -
Mỏ sắt
Mỏ sắt
gid 3
Prerequisites -
Ruộng lúa
Ruộng lúa
gid 4
Prerequisites -
Xưởng cưa
Xưởng cưaXưởng cưa
gid 5
Prerequisites Tiều phu lvl 10,
Nhà chính lvl 5
Lò gạch
Lò gạchLò gạch
gid 6
Prerequisites Mỏ đất sét lvl 10,
Nhà chính lvl 5
Lò luyện thép
Lò luyện thépLò luyện thép
gid 7
Prerequisites Mỏ sắt lvl 10,
Nhà chính lvl 5
Nhà xay lúa
Nhà xay lúaNhà xay lúa
gid 8
Prerequisites Ruộng lúa lvl 5
Lò bánh
Lò bánhLò bánh
gid 9
Prerequisites Ruộng lúa lvl 10,
Nhà chính lvl 5,
Nhà xay lúa lvl 5
Nhà kho
Nhà khoNhà kho
gid 10
Prerequisites Nhà chính lvl 1
Kho lúa
Kho lúaKho lúa
gid 11
Prerequisites Nhà chính lvl 1
Thợ rèn
ArmouryArmoury
gid 13
Prerequisites Nhà chính lvl 3,
Học viện lvl 1
Võ đài
Võ đàiVõ đài
gid 14
Prerequisites Binh trường lvl 15
Nhà chính
Nhà chínhNhà chính
gid 15
Prerequisites -
Binh trường
Binh trườngBinh trường
gid 16
Prerequisites -
Chợ
ChợChợ
gid 17
Prerequisites Nhà chính lvl 3,
Nhà kho lvl 1,
Kho lúa lvl 1
Đại sứ quán
Đại sứ quánĐại sứ quán
gid 18
Prerequisites Nhà chính lvl 1
Trại lính
Trại línhTrại lính
gid 19
Prerequisites Binh trường lvl 1,
Nhà chính lvl 3
Chuồng ngựa
Chuồng ngựaChuồng ngựa
gid 20
Prerequisites Thợ rèn lvl 3,
Học viện lvl 5
Xưởng
XưởngXưởng
gid 21
Prerequisites Học viện lvl 10,
Nhà chính lvl 5
Học viện
Học việnHọc viện
gid 22
Prerequisites Trại lính lvl 3,
Nhà chính lvl 3
Hầm ngầm
Hầm ngầmHầm ngầm
gid 23
Prerequisites -
Nhà chính
Nhà chínhNhà chính
gid 24
Prerequisites Nhà chính lvl 10,
Học viện lvl 10
Lâu đài
Lâu đàiLâu đài
gid 25
Prerequisites Nhà chính lvl 5
Cung điện
Cung điệnCung điện
gid 26
Prerequisites Đại sứ quán lvl 1,
Nhà chính lvl 5
Kho bạc
Kho bạcKho bạc
gid 27
Prerequisites Nhà chính lvl 10
Phòng thương mại
Phòng thương mạiPhòng thương mại
gid 28
Prerequisites Chợ lvl 20,
Chuồng ngựa lvl 10
Trại lính lớn
Great Trại línhGreat Trại lính
gid 29
Prerequisites Trại lính lvl 20
Trại ngựa
Great Chuồng ngựaGreat Chuồng ngựa
gid 30
Prerequisites Chuồng ngựa lvl 20
Tường thành
Tường thành
gid 31
Prerequisites
Tường đất
Tường đất
gid 32
Prerequisites -
Tường rào
Tường rào
gid 33
Prerequisites -
Thợ xây đá
Thợ xây đáThợ xây đá
gid 34
Prerequisites Nhà chính lvl 5,
Xưởng bia
Xưởng biaXưởng bia
gid 35
Prerequisites Kho lúa lvl 20,
Binh trường lvl 10
Bẫy
BẫyBẫy
gid 36
Prerequisites Binh trường lvl 1
Lâu đài tướng
Lâu đài tướngLâu đài tướng
gid 37
Prerequisites Nhà chính lvl 3,
Binh trường lvl 1
Nhà kho lớn
Great Nhà khoGreat Nhà kho
gid 38
Prerequisites Nhà chính lvl 10,
Kỳ quan lvl 0
Kho lúa lớn
Great Kho lúaGreat Kho lúa
gid 39
Prerequisites Nhà chính lvl 10,
Kỳ quan lvl 0
Kỳ quan
Kỳ quanKỳ quan
gid 40
Prerequisites -
Tàu ngựa
Tàu ngựaTàu ngựa
gid 41
Prerequisites Chuồng ngựa lvl 20,
Binh trường lvl 10
Tường đá
Tường đá
gid 42
Prerequisites

Xuất hiện trong phiên bản Fire & Sand 2017

Chỉ có ở tộc Egyptians

Tường dã chiến
Tường dã chiến
gid 43
Prerequisites

Xuất hiện trong phiên bản Fire & Sand 2017

Chỉ có ở tộc Huns


Trung tâm Chỉ huy
Trung tâm Chỉ huy
gid 44
Prerequisites

Xuất hiện trong phiên bản Fire & Sand 2017

Nhà chính lvl 5
Lâu đài, Cung điện

Chỉ có ở tộc Huns


Công trình nước
Công trình nước
gid 45
Prerequisites

Xuất hiện trong phiên bản Fire & Sand 2017

Lâu đài Tướng lvl 10

Chỉ có ở tộc Egyptians


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No