Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm cách nào làm việc với bản danh sách công trình

Nếu bạn cần giá trị cụ thể ( như tốc độ trò chơi khác nhau , khác nhau của các cấp xây dựng  ) bạn có thể làm như sau:

Mở liên kết trong cửa sổ mới , nó như sau:

http://t4.answers.travian.com.vn/?view=toolkit&action=buildingconstructiontimes&gid=22&speed=1&linkdescription=this+link

http://t4.answers.travian.com.vn/?view=toolkit&action=building&gid=22&mb=1&speed=1&linkdescription=here

Có vài phần ( được in đậm) trong URL mà bạn có thể chỉnh sửa để thay đổi các giá trị :

Nhập bất cứ giá trị hợp lệ trong đó và bạn có thể nhanh chóng có được kết quả mong muốn .

Nếu màn hình của bạn quá nhỏ , bạn có thể tối ưu hóa các kết quả bằng cách thêm &unwrapped vào URL, e.g.:

http://t4.answers.travian.org/?view=toolkit&action=buildingconstructiontimes&gid=40&speed=1&linkdescription=this+link&unwrapped

Bằng cách đó bạn nhận được các thông tin bạn đã yêu cầu .


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No