Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Các thành viên khác của liên minh giúp khi tôi bị

Khi bạn bị những người chơi  khác tấn công, các thành viên trong liên minh của bạn có thể trợ giúp cho bạn. Tuy nhiên họ chỉ có thể làm điều đó khi biết được thông tin về cuộc tấn công đó đúng thời điểm, vì vậy bạn cần phải thông báo cho liên minh biết về cuộc tấn công với mình. Bạn có thể trực tiếp gửi tin nhắn ally cho toàn liên minh hoặc cũng có thể gửi thư cho người lãnh đạo và anh ấy sẽ thông báo tới các thành viên khác giúp bạn. Liên  minh cũng có thể có diễn đàn, nơi bạn có thể đưa câu hỏi của mình lên để các thành viên khác trả lời giúp bạn.( bạn nên biết nếu liên mình có diễn đàn)

Khi các thành viên trong liên minh biết về yêu cầu trợ giúp của bạn, họ nên gửi tiếp viện cùng tài nguyên sang làng của bạn. Bởi vì Lính tiếp viện trogn làng của bạn cũng cần lúa để tồn tại, bạn cần nâng cấp kho lúa để giữ được lương thực nuôi quân. Việc nâng cấp tường thành cũng cần thiết vì nó giúp lính tiếp viện trong làng nâng cao khả năng phòng thủ.

Sau khi các cụôc tấn công vào làng của bạn tàm thời dừng lại, bạn có thể gửi lại lính tiếp viện về làng của họ ở Binh Trường


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No