Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm cách nào rời khỏi liên minh?

Bạn cũng có thể thoát khỏi liên minh bằng cách vào Đại sứ quán, chọn đến liên minh, nhấp vào tuỳ chọn và chọn “thoát khỏi liên minh”. ấn Ok

Sau đó bạn phải nhập mật khẩu của mình – vì lý do bảo mật, và xác nhận bằng cách nhấp vào nút OK


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No