Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Phương thức giao tiếp với người chơi mới

Tên tài khoản của bạn xuất hiện đi kèm với chủng tộc của bạn. Nếu bạn nhấn vào tên tài khoản bạn sẽ vào trang hồ sơ.

Tên liên minh cũng xuất hiện. Nếu bạn nhấn vào tên liên minh bạn sẽ vào trang liên minh.

Huy hiệu sẽ đại diện cho liên minh sẽ xuất hiện. Bạn có thể vào diễn đàn liên minh khi nhấn vào huy hiệu này.

Một biểu tượng sẽ xuất hiện cạnh mỗi ngôi làng nếu làng đó bị tấn công.

Nhấn chuột kép vào biển hiệu tên làng bạn có thể thay đổi tên làng.

Số lượng tin nhắn chưa đọc cũng được thể hiện.

Số lượng báo cáo chưa đọc cũng được thể hiện.

Bạn có thể vào trang đấu giá lập tức.

Trang tướng cũng có thể truy xuất trực tiếp.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No