Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Bản đồ mới

Bản đồ được thay đổi hoàng toàn về thiết kế

Bạn có thể đánh dấu người chơi, liên minh hoặc các điểm trên bản đồ.

Báo cáo khu vực xung quanh bạn cũng sẽ xuất hiện.

Bạn có thể chỉnh xuống bản đồ nhỏ để nhìn rõ hơn.

Bạn có thể zoom 4 cấp.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No