Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Báo cáo và thông điệp

Báo cáo về khu vực xung quanh làng của bạn
Báo cáo về do thám
Báo cáo về vận chuyển tài nguyên
Báo cáo trận đánh
Linh tinh khác

Báo cáo về khu vực xung quanh làng của bạn 

Bạn sẽ nhận được một bản tóm lược về những gì đã xảy ra trong khu vực quanh các làng của bạn. Không hiển thị thông tin chi tiết, nhưng các báo cáo sẽ mô tả cho người chơi về tất cả các tin tức có liên quan.
Danh sách các báo cáo đó sẽ được cập nhật nếu một hoặc nhiều sự kiện xảy ra trong vòng 15 ô của làng bạn đang chọn.

Báo cáo về do thám

Nếu bạn do thám tài nguyên của đối phương thành công, bạn cũng sẽ thấy khả năng của hầm ngầm giấu được lượng tài nguyên là bao nhiêu và nếu bạn do thám khả năng phòng ngự thành công  (tường và lâu đài/cung điện) , bạn cũng sẽ thấy cấp của binh trường của làng đó.

Báo cáo về vận chuyển tài nguyên 

Trong báo cáo về vận chuyển tài nguyên thì tên người gửi, người nhận và liên minh tương ứng sẽ được hiển thị cùng với các liên kết đến hồ sơ của họ

Báo cáo về trận đánh

  • Bạn có thể gửi lại một cuộc tấn công giống cuộc đã thực hiện một lần nữa bằng cách nhấp vào biểu tượng trên trang tổng quan. Tọa độ của các làng và số lượng lính trong từng loại quân sẽ được thêm tự động ở trong binh trường sau khi nhấp vào biểu tượng
  • Bạn có thể gửi cùng một cuộc tấn công giống cuộc đã thực hiện lần nữa bằng cách nhấp vào biểu tượng trong khi đọc các báo cáo đầy đủ. Tọa độ của các làng và số lượng lính trong từng loại quân sẽ được thêm tự động trong binh trường của bạn sau khi nhấp vào biểu tượng

Linh tinh

Bạn có thể lướt qua các báo cáo bằng cách nhấp vào nút 'trước' và 'kế tiếp' .

  • Bạn có thể di chuyển một báo cáo vào khu lưu trữ từ các trang báo cáo đang xem.
  • Bạn có thể xóa một báo cáo từ các trang báo cáo đang xem.
  • Bạn có thể thiết lập số lượng các báo cáo trên mỗi trang. Giá trị mặc định là 10 báo cáo trên mỗi trang. Giá trị tối đa là 99 báo cáo trên một trang Bạn có thể cấp quyền truy cập để có thể chia sẻ báo cáo đó với người chơi khác.
  • Nếu người chăm nom viết tin nhắn, bạn sẽ thấy có ghi chú "- được viết bởi người chăm nom… -" ở cuối tin nhắn đó

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No