Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tính năng thay đổi của Gold Club và PLUS

Tính năng "Triệu hồi ngay lập tức" của Gold Club đã bị hủy bỏ trong T4.

Nếu bạn là thành viên của Gold ClubI chức năng sơ tán sẽ được sử dụng miễn phí nhưng bạn chỉ có thể sơ tán ở làng thủ đô. Số lần sử dụng chức năng này không bị giới hạn sau khi đã kích hoạt.

Chức năng "Đường giao thương" vẫn tồn tại trong Gold Club nhưng không tốn phí 2 Vàng mỗi tuần như trước nữa. Nếu bạn là thành viên của Gold Club bạn có thể sử dụng chức năng này miễn phí.

Bạn cũng có thể thay đổi làng nhận tài nguyên trong chức năng "Đường giao thương".

Sắp xếp tin nhắn và báo cáo theo ngày có thể được sử dụng với mọi tài khoản mà không cần tài khoản plus.

Chức năng cho phép không nhận báo cáo khi chuyển tài nguyên giữa các làng trong cùng tài khoản được áp dụng cho mọi tài nguyên.

Tính năng "Hàng đợi" của tài khoản Plus Không còn bị trễ 60 giây như trước nữa.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No