Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm sao để đổi Vàng sang Bạc hoặc ngược lại?

Ở góc trái màn hình phía dưới biểu tượng của Tướng, bạn sẽ thấy biểu tượng khu vực đấu giá, trong tab Đấu Giá bạn sẽ thể văn phòng trao đổi ở trên cùng sau khi đã hoàn thành 10 đợt thám hiểm

Gold to silver


Tại đây bạn có thể đổi từ Vàng sang Bạc (1 Vàng = 100 Bạc) hoặc Bạc sang Vàng (200 Bạc = 1 Vàng).Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No