Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

4. Đấu giá hoạt động như thế nào?

Đấu giá không giống như hình thức mua/bán ở chợ. Do đó chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn hiểu về hệ thống hoạt động của nó.

Bạn có thể tưởng tượng như sau:

Một vật phẩm có giá khởi điểm là 100 Bạc. Người chơi 1 nghĩ rằng vật phẩm này đáng giá 10.000 Bạc - vì vậy anh ta đặt giá tối đa là 10.000 Bạc. Tuy nhiên giá chỉ tăng lên 101 bạc vì hiện thời ngoài người chơi 1 ra thì không ai đặt giá cao hơn.

Giờ người chơi thứ 2 đến và thấy rằng vật phẩm được bán với giá 101 Bạc (ít ra thì anh ta cũng nghĩ thế). Do đó anh ta nghĩ vật phẩm này phải đáng giá ít nhất là 500 Bạc do đó anh ta ra giá 500 Bạc. Khi đó anh ta sẽ được nhận thông báo lỗi "bạn bị đặt giá cao hơn".

Đây không phải là lỗi và những người chơi khác cũng không sử dụng bất cứ phần mềm nào khác để can thiệp vì đây là cách chương trình đấu giá hoạt động. Và nó sẽ tiếp tục như thế cho đến khi người chơi thứ 2 đặt giá 10001 Bạc. Lúc này anh ta mới trở thành người ra giá cao nhất.

Tôi sẽ tạo ra một thí dụ để bạn có thể hiểu những gì tôi vừa nó. Tôi chọn tham gia đấu giá vật phẩm sau:

auctions


Đặt giá đầu tiên:

auctions


và bị thông báo có người ra giá cao hơn:

auctions


Giờ tôi đặt cái giá cao nhất mà tôi đồng ý trả và trở thành người đặt giá cao nhất:

auctions

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No