Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Các biểu đồ trong tổng quan liên minh có ý nghĩa g

 

Trong mục Tổng quan của liên minh bạn có thể thêm vào 3 biểu đồ sau:

  • sức mạnh của liên minh
  • điểm tấn công
  • Thiệt hại so với liên minh khác

Bạn sẽ thấy các mã BB để hiện thị các biểu đồ này bằng cách nhấn váo "chỉnh sửa thông tin trang nội bộ".

 

Sức mạnh của liên minh sẽ cho bạn thấy tổng điểm tấn công cũng như tổng điểm phòng thủ của liên minh của bạn trong vòng 7 ngày qua (nếu bạn di chuyển chuột đến các cột bạn sẽ thấy số điểm cụ thể). Về cơ bản thì biểu đồ này cho bạn biết sức mạnh quân sự của liên minh. 

Điểm tấn công sẽ cho bạn thấy điểm tấn công cũng như tổng điểm phòng thủ của liên minh của bạn trong vòng 7 ngày qua (nếu bạn di chuyển chuột đến các cột bạn sẽ thấy số điểm cụ thể). Về cơ bản thì biểu đồ này cho bạn biết các hoạt động quân sự trong liên minh. 

Thiệt hại so với liên minh khác sẽ cho bạn thấy tổng số lính bị tiêu diệt và tài nguyên mà liên minh bạn cướp được (so với liên minh mà bạn so sánh) so với số lính bị tiêu diệt và tài nguyên mà liên minh khác cướp được trong vòng 7 ngày (nếu bạn di chuyển chuột đến các cột bạn sẽ thấy số điểm cụ thể). Về cơ bản thì biểu đồ này cho thấy mức độ hoạt động quân sự thành công của liên minh bạn so với liên minh khác.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No