Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Thành viên Plus là gì?

Thành viên Plus là những dịch vụ hỗ trợ thêm và được kích hoạt bằng cách  sử dụng vàng(Gold). Không như Gold club, tính năng của Plus chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian và bạn phải mở rộng nó thường xuyên nếu muốn sử dụng nó. Bên dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các liên kết hữu dụng giải thích về các tính năng của Plus.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No