Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chuyển đổi giữa Vàng và Bạc

Ở góc bên phải của màn hình và dưới chữ Plus Bạn sẽ tìm thấy dấu hiệu Vàng. Nếu bạn nhấn vào nó trang Vàng sẽ hiện ra. Bạn sẽ thấy nơi chuyển đổi từ Vàng qua Bạc:

auctions


Tại đây bạn có thể đổi từ Vàng sang Bạc (1 Vàng = 100 Bạc) hoặc Bạc sang Vàng (200 Bạc = 1 Vàng).

Để làm được điều này bạn chỉ cần điền vào số đồng mà bạn muốn chuyển đổi vào bên dưới biểu tượng Vàng:

auctions


hoặc Bạc:

auctions


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No