Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Ô mở rộng làng

Để có thể khai phá hoặc chiếm làng mới bạn cần những ô mở rộng mới. Để có thể kiểm tra làng của bạn có ô cho phép mở rộng làng không bạn chỉ cần vào lâu đài hoặc cung điện và mở thanh "Mở rộng"

Mọi làng đều đều có số ô mở rộng giống nhau: 2 nếu có lâu đài và 3 trong trường hợp có cung điện.

Điều này có ý nghĩa gì với bạn?

Trong trường hợp bạn muốn chiếm làng, làng của người chơi cũ có thể đã mở rộng một, hai hay thậm chỉ ba làng từ làng đó. Ví dụ người chơi 4seasons đã chiếm được làng của người chơi bitter-sweet :

mirc


Như bạn có thể thấy, 2 ô mở rộng làng mới đã bị người chơi bitter-sweet sử dụng.

Nếu điều này xảy ra với bạn, bạn có thể mở làng mới đối với những ô còn sót lại. Do đó nếu người chơi đã mở 2 làng thì ban không thể mở rộng hay chinh phục làng mới với lâu đài, nhưng bạn có thể mở hay chinh phục thêm một làng nữa với cung điện cấp 20.

Tuy nhiên bạn vẫn có thể cata làng của đối thủ xuống cấp 0 khi đó một ô sẽ được giải phóng.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No