Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Lòng trung thành

Khi bị tấn công bởi Nguyên Lão, Thủ Lĩnh, Tù trưởng lòng trugn thành của làng bị giảm. Nếu lòng trung thành giảm xuống 0, làng sẽ trở thành làng của kẻ tấn công.

Có một vài nhân tố dẫn đến đến việc tăng hay giảm lòng trung thành của một làng. Ở đây bạn có thể đọc thêm về việc chiếm làng.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No