Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Thay đổi mô tả liên minh

Cũng như người chơi, mỗi liên minh đều có hồ sơ riêng. Sử dụng chức năng này bạn có thể thêm vào những đoạn mô tả về liên minh của bạn, hoặc những yêu cầu dành cho người chơi, những luật lệ cơ bản của liên minh hay giới thiệu tổng quát,... Có hai ô lớn ở hai bên trái phải cho phép bạn điều chỉnh mô tả của liên minh.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No