Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Mời người chơi tham gia liên minh


Để có thể mời người chơi vào liên minh bạn phải nhập vào tên của người chơi mà bạn muốn mơi. Nếu người chơi đang là thành viên của liên minh khác, người đó phải rời khỏi liên minh cũ trước khi gia nhập liên minh của bạn.

Tuy nhiên, thư mời (trừ khi bạn hủy nó) sẽ vẫn ở trong đại sứ quán của người chơi. Do đó, bên dưới lựa chọn mời người chơi bạn sẽ thấy danh sách những người chơi mà bạn đã gửi thư mời gia nhập. Trong danh sách này bạn có thể hủy lời mời tới những người chơi mà bạn muốn:
Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No