Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Sơ lược về Nhiệm vụ khởi động trò chơi

taskmastertaskmastertaskmaster


Người giao nhiệm vụ chính là người sẽ chào đón bạn khi đến ngôi làng của bạn lần đầu tiên:

taskmaster

 

Nếu bạn hoàn thành các nhiệm vụ bạn sẽ có một phần thưởng để có thể phát triển tài khoản của bạn. Bạn hãy click vào "Đến nhiệm vụ đầu tiên" trong menu bên dưới biểu tượng người ra nhiệm vụ để bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ.


Hãy chú
rằng Hiền giả - người giao nhiệm vụ sẽ biến mất khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hoặc sau khi bạn lập ngôi làng thứ hai. Do đó, khi lập ngôi làng thứ hai thì bạn sẽ không nhận được bất cứ phần thưởng nào nữa.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No