Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Thế giới Travian

Thế giới Travian 

  • Thế giới rộng lớn trong Travian được định dạng theo dạng cột và hàng .
  • Bạn sẽ thường xuyên thấy một khu vực nhỏ bản đồ thông qua chức năng của trò chơi.
  • Bạn sẽ thấy khu vực tổng quát xung quanh làng.
  • Bạn cũng sẽ thấy khu vực trung tâm làng của bạn trong giao diện của trò chơi.
World structure


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No