Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chuyển tiếp quân lính

Chuyển tiếp quân lính

Chuyển tiếp quân hỗ trợ là một tính năng có sẵn trong phiên bản đặc biệt 2017, Fire and Sand. Nhờ đó, các thành viên liên minh có thể trực tiếp chuyển tiếp các đội quân nhận được cho một làng khác để hỗ trợ, tất cả trong cùng một liên minh. Tính năng này miễn phí.

Cách thức chuyển tiếp đội quân

Bạn cần thực hiện những thao tác sau:

  • Mở Điểm tập hợp trong làng có các đơn vị hỗ trợ đang đóng quân.
  • Từ tab tổng quát, tìm các đội quân mà bạn muốn chuyển tiếp.
  • Bấm vào đường liên kết "chuyển tiếp" như minh họa trong ảnh chụp màn hình dưới đây.
  • Chọn làng nhận quân, đổi số lượng quân nếu cần và xác nhận lệnh.
Thông tin bổ sung
  • Bạn chỉ có thể chuyển tiếp những đội quân mà bạn đã nhận từ thành viên khác trong liên minh hoặc những đội quân của chính bạn được gửi đến từ làng khác.
  • Bạn chỉ có thể chuyển tiếp quân tới một làng thuộc về một thành viên trong liên minh (gồm cả bạn).
  • Trong thời gian di chuyển, các đội quân được chuyển tiếp sẽ tiêu thụ lúa từ làng mà họ khởi hành chứ không phải từ làng trú ngụ của họ.
  • Đội quân được chuyển tiếp di chuyển với tốc độ được xác định bởi các phần thưởng cho làng trú ngụ của họ (ví dụ như từ Võ đài).

 

 


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No