Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 03: Xây dựng một Tiều phu

Xây dựng một tiều phu

Bạn sẽ cần rất nhiều tài nguyên để xây dựng làng, huấn luyện lính và phát triển đế chế. Hãy tăng năng suất khai thác - xây dựng một tiều phu (mỏ gỗ)!

Nhiệm vụ:

  • Mở một khu rừng bằng cách nhấn vào nó
  • Ra lệnh xây dựng tiều phu cấp 1

Phần thưởng của bạn:

Hoàn tất tiều phu cấp 1 ngay lập tức


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No