Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 04: Nâng cấp tiều phu

Nâng cấp tiều phu

Một công trình càng lớn thì sẽ càng cần nhiều tài nguyên để nâng cấp, nhưng cấp công trình càng cao thì nó càng sản xuất nhiều hơn. Hãy nâng cấp tiều phu cấp 1 của bạn lên cấp 2 ngay!

Nhiệm vụ:

  • Mở tiều phu cấp 1
  • Ra lệnh xây dựng tiều phu cấp 2

Phần thưởng của bạn:

Hoàn tất công trình tiều phu cấp 2 ngay lập tức


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No