Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 07: Đi vào bên trong trung tâm làng

Nhập vào làng của bạn

Kế tiếp, chúng ta sẽ tăng sức chứa của kho để chứa tài nguyên. Để thực hiện chúng ta sẽ cần một công trình ở bên trong làng. Hãy tới giao diện làng bằng cách nhấn vào giao diện trên thanh công cụ ở phía trên

Nhiệm vụ:

  • Nhập vào làng của bạn ngay (bấm vòng tròn nhỏ bên phải để đi vào trung tâm làng của bạn)

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No