Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 08: Xây dựng Nhà kho

Xây dựng kho

Nếu không có kho, chỉ có một số lượng tài nguyên giới hạn được chứa trong kho. Nhấn vào khu vực xây dựng trống trong làng của bạn. Tìm công trình kho trong thẻ cơ sở hạ tầng ở trong giao diện xây dựng và bắt đầu xây dựng.

Nhiệm vụ:

  • Mở giao diện xây dựng và chọn thẻ cơ sở hạ tầng
  • Ra lệnh xây dựng nhà kho cấp 1

Phần thưởng của bạn: Kích hoạt tính năng Travian PLUS trong vòng 24 giờ.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No