Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 12: Đọc chiến báo (báo cáo trận đánh)

Báo cáo

Tướng của bạn đang trở về từ nơi thám hiểm đầu tiên. Trên thanh điều khiển ở phía trên, bạn sẽ tìm thấy báo cáo. Hãy mở danh sách báo cáo và đọc báo cáo về cuộc thám hiểm.

Nhiệm vụ:

  • Mở danh sách các báo cáo
  • Đọc báo cáo thám hiểm mới nhất

Phần thưởng của bạn: 10 Thuốc phục hồi


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No