Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 14: Giao diện giúp đỡ điều khiển game

Giao diện giúp đỡ

Gần ảnh của tôi, bạn sẽ tìm thấy các thông tin hữu ích liên quan đến trò chơi. Tại đó, bạn sẽ tìm thấy những giải thích về giao diện, các khu vực khác nhau. Hãy dành thời gian để thử nó!

Nhiệm vụ:

  • Mở giao diện giúp đỡ của người dùng và tìm hiểu về giao diện xung quanh
  • Sau khi thoát giao diện trợ giúp này, cần làm mới trình duyệt của bạn

Phần thưởng của bạn:

lumber270  clay300  iron270  getreide.gif220 


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No