Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 01: Tướng đi thám hiểm cuộc tiếp theo

Nơi thám hiểm kế tiếp

Trong thời gian hướng dẫn, bạn đã thu được một ít kinh nghiệm nhờ thám hiểm. Hãy bắt đầu thám hiểm địa điểm kế tiếp ngay khi tướng của bạn trở về. Cướp bóc và kinh nghiệm sẽ giúp tướng bạn phát triển nhanh hơn.

Nhiệm vụ:

  • Tới nơi thám hiểm kế

Phần thưởng của bạn:

30 điểm kinh nghiệm dành cho tướng

 


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No