Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 02: Hoàn thành 5 cuộc thám hiểm

Hoàn thành 5 cuộc thám hiểm

Tăng cường thám hiểm sẽ mang lại nhiều chiến lợi phẩm cũng như kinh nghiệm. Hãy đảm bảo tướng của bạn hoạt động đều đặn, tuy nhiên cũng nên cân nhắc nghỉ ngơi một chút nếu sức khỏe của Tướng đang thấp.

Nhiệm vụ:

  • Hoàn thành 5 cuộc thám hiểm

Phần thưởng của bạn:

 15 Thuốc phục hồi

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No