Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 09: Nâng cấp Trại lính

Nâng cấp trại lính

Hãy nâng cấp trại lính của bạn ngay bây giờ. Nhờ đó bạn sẽ có thể mở thêm những công trình mới trong làng.

Nhiệm vụ:

  • Nâng cấp trại lính lên cấp 3.

Phần thưởng của bạn:

 lumber440  clay290  iron430  getreide.gif240

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No